Lynx Studio Technology geluidskaart

AES-16 AES-EBU geluidskaart met PCI slot (NIEUW)

8 AES-EBU inputs / /AES-EBU outputs

Prijs : 350€